Chính sách riêng tư

Rakuten Insight Global, Inc. ("Rakuten Insight" hoặc "chúng tôi"), được thành lập tại Nhật Bản, có trụ sở chính tại 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo 158-0094, cung cấp cho nhiều công ty và tổ chức khác nhau ("Khách hàng") thông tin về nhận thức của người tiêu dùng và ý kiến về các dịch vụ và sản phẩm, các thông tin này sẽ được thu thập từ các khảo sát nghiên cứu thị trường do Rakuten Insight tổ chức và thực hiện ("Bài khảo sát").
Thông tin từ các Bài khảo sát đó phản ánh về quá khứ và hiện tại sẽ giúp Khách hàng của Rakuten Insight hiểu biết sâu hơn và đưa ra quyết định đúng đắn về tương lai. Chúng tôi tin rằng mỗi quan điểm của các bạn được đóng góp qua các Bài Khảo sát sẽ hỗ trợ cho xã hội cũng như Khách hàng. Đó là lý do tại sao Rakuten Insight muốn thu thập ý kiến và cảm nhận đa dạng của những người khác nhau với các quan điểm khác nhau. Ý kiến và cảm nhận đa dạng chính là giá trị quan trọng mà chúng tôi đang mang tới cho xã hội.
Trong suốt quá trình hoạt động, Rakuten Insight hiểu và tôn trọng quyền riêng tư và cuộc sống riêng của tất cả người dùng (bao gồm các thành viên của Rakuten Insight cũng như khách truy cập trang web Rakuten Insight và gọi chung là "Người dùng" hoặc "bạn"). Khi thực hiện công việc trên, đối với quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Rakuten Insight sẽ tuân thủ mọi điều luật hiện hành liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân cũng như Bộ Quy tắc ICC/ESOMAR, chính là bộ quy tắc ứng xử của ngành nghiên cứu tiếp thị.
Dữ liệu cá nhân ("Dữ liệu Cá nhân") có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính. Một số loại Dữ liệu Cá nhân sẽ tiết lộ thông tin của người dùng về sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần, chủng tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc niềm tin khác có bản chất tương tự, việc người đó có hay bị cáo buộc có bất kỳ vi phạm nào và dữ liệu cá nhân đó ("Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm") có thể bị sử dụng theo cách phân biệt đối xử và do đó phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Rakuten Insight cũng sẽ tuân thủ luật hiện hành khi thu thập hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu nào khác mà luật hiện hành phân loại là "nhạy cảm" hoặc "danh mục đặc biệt".
Khi đăng ký tài khoản, Người dùng sẽ chấp nhận và đồng ý với các quy trình xử lý Dữ liệu Cá nhân của Người dùng theo quy định của Chính sách này và Thỏa thuận Thành viên nếu có và được áp dụng

 1. Các loại Dữ liệu Cá nhân mà Rakuten Insight thu thập bao gồm:
  1. "Thông tin Cơ bản", bao gồm thông tin liên lạc của Người dùng (như địa chỉ email, tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin thanh toán cần thiết) và thông tin thuộc tính cơ bản về lối sống của bạn hoặc liên quan đến giai đoạn cuộc sống (chẳng hạn như về gia đình, giáo dục, thu nhập, việc làm, và chủng tộc chỉ khi thực sự cần thiết;
  2. "Thông tin Chi tiết", bao gồm thông tin chi tiết hơn về lối sống và giai đoạn cuộc sống của bạn so với Thông tin Cơ bản;
  3. "Dữ liệu Khảo sát" về các câu trả lời bạn đã đưa ra trong Bài khảo sát;
  4. Hồ sơ và lịch sử sử dụng các dịch vụ của Rakuten Insight, bao gồm các bảng câu hỏi mà bạn đã trả lời và thời điểm trả lời, số điểm bạn đã được nhận và sử dụng;
  5. Thắc mắc và ý kiến đóng góp với Rakuten Insight; và
  6. Dữ liệu cookie (xem phần dưới đây để biết chi tiết) và nhật ký máy chủ mà Rakuten Insight tự động thu thập khi bạn truy cập các dịch vụ.
 2. Rakuten Insight có thể thu thập trực tiếp từ Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm của Người dùng, đặc biệt là thông tin chủng tộc trong Thông tin Cơ bản ở một số quốc gia (ví dụ: Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Hoa Kỳ) và thông tin sức khỏe trong Thông tin Chi tiết và các Bài khảo sát khi được cho phép theo luật pháp sở tại hiện hành và nếu việc thu thập là thực sự cần thiết. Trong trường hợp đó, Rakuten Insight sẽ xin chấp thuận rõ ràng từ Người dùng trước khi thu thập Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm trừ khi pháp luật sở tại cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm đó.
 3. Rakuten Insight không thu thập Dữ liệu Cá nhân của người dưới 16 tuổi vì các dịch vụ của Rakuten Insight không hướng đến người dưới 16 tuổi.

Khi bạn sử dụng trang web của Rakuten Insight, tương tác với bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo nào liên quan đến các dịch vụ đó hoặc xác thực bất kỳ cookie, tệp tin chỉ báo, mã nhận diện duy nhất và các công nghệ liên quan khác (gọi chung là "Cookie") do Rakuten Insight sử dụng, Rakuten Insight tự động thu thập các thông tin nhất định về bạn và thiết bị bạn đang sử dụng, đặc biệt là để phân tích. Để biết thêm chi tiết về các thông tin được Rakuten Insight thu thập qua Cookie, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie.

 1. Rakuten Insight và, trong trường hợp (4), Khách hàng sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
  1. Thiết lập và duy trì tư cách thành viên của bạn, bằng cách sử dụng Thông tin Cơ bản của bạn;
  2. Sàng lọc và gửi bảng câu hỏi thích hợp cho ứng viên, bằng cách sử dụng Thông tin Cơ bản của bạn;
  3. Tiếp tục sàng lọc và chọn các ứng viên đó, bằng cách sử dụng Thông tin Chi tiết của bạn;
  4. Tiến hành một cuộc khảo sát, có thể do Rakuten Insight và/hoặc Khách hàng khởi xướng, thu thập và phân tích các câu trả lời của bạn trong bảng câu hỏi để tìm hiểu chi tiết;
  5. Gửi phần thưởng của Rakuten Insight cho bạn, bằng cách sử dụng Thông tin Cơ bản và Nhật ký của bạn;
  6. Trả lời các câu hỏi của bạn, khi Rakuten Insight nhận được;
  7. Phát triển và cải thiện các dịch vụ của Rakuten Insight, bằng cách sử dụng Dữ liệu Cá nhân đa dạng mà chúng tôi có; và
  8. Ngăn chặn hành vi gian lận, có mục đích xấu và bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đa dạng mà chúng tôi có.
 2. Dữ liệu cá nhân có trong Bài khảo sát, bao gồm Thông tin Cơ bản và Thông tin Chi tiết, sẽ được xử lý và sử dụng sau khi tổng hợp hoặc loại bỏ thông tin danh tính bằng cách xóa ít nhất thông tin nhận dạng trực tiếp như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, v.v. , để Rakuten Insight và Khách hàng sẽ không thể và không tiến hành liên kết bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác và trực tiếp tiếp cận Người dùng qua thông tin được xử lý đó. Tuy nhiên, khi cần các thông tin danh tính trực tiếp hoặc thông tin liên hệ đó, Rakuten Insight và/hoặc Khách hàng có thể thu thập và sử dụng trong Bài khảo sát cụ thể đó sau khi trao đổi đầy đủ với bạn bao gồm việc thông báo cho bạn biết trước.
 3. Ngoài khoản 1 và 2 của mục này, chúng tôi cũng thông báo cho bạn về cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý thông tin (lý do chính đáng bắt buộc trong Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung) như sau:
  1. Việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi;
  2. Lợi ích chính đáng của chúng tôi và/hoặc Khách hàng; và
  3. Chấp thuận của bạn trong một số trường hợp đặc biệt theo khoản 1 (3) của mục này.

  Nếu chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn nhận được toàn bộ thông tin cần thiết về việc xử lý và mục đích liên quan trước khi bạn chấp thuận và bạn có thể rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào.

 4. Lợi ích chính đáng của chúng tôi khi xử lý Dữ liệu Cá nhân bao gồm nhiệm vụ tiến hành Khảo sát công bằng, trong đó chúng tôi thu thập các ý kiến và cảm nhận đa dạng khác nhau để hiểu rõ hơn về thị trường và xã hội.
 5. Vì Rakuten Insight và Khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp độc lập và khác nhau, Rakuten Insight không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi lạm dụng, rò rỉ và các vi phạm dữ liệu khác của Khách hàng ngoài tầm kiểm soát của Rakuten Insight. Rakuten Insight khuyến nghị Người dùng đọc kỹ quy định bảo mật và chính sách của Khách hàng và xác nhận (các) cơ quan kiểm soát, mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và quyền của bạn trước khi trả lời Khảo sát.
 1. Việc bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Rakuten Insight có tính tự nguyện, tuy nhiên, trong trường hợp bạn chọn không cung cấp cho Rakuten Insight một số Dữ liệu Cá nhân nhất định cần thiết để chúng tôi thực hiện hợp đồng và vì lợi ích chính đáng của chúng tôi, bạn sẽ không thể có quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi và/hoặc hưởng lợi ích thành viên của bạn.
 2. Bạn có thể chỉnh sửa, sửa chữa và xóa Thông tin Cơ bản và Thông tin Chi tiết của mình bất cứ lúc nào nếu bạn có quyền truy cập vào tài khoản của mình trên Trang của tôi. Rakuten Insight luôn tôn trọng lựa chọn của bạn về loại Dữ liệu Cá nhân mà bạn muốn chúng tôi sử dụng làm căn cứ khi sàng lọc ứng cử viên, nhưng mặt khác, chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng chúng tôi có càng nhiều thông tin về bạn thì bạn càng có nhiều cơ hội trả lời khảo sát và nhận phần thưởng từ Rakuten Insight.
 3. Nếu được yêu cầu theo cách thức được mô tả trong phần "Truy vấn/Khiếu nại", Rakuten Insight sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu trong Thông tin Cơ bản và Thông tin Chi tiết đã được đăng ký của bạn theo định dạng dữ liệu di động.
 4. Ngoài ra, Rakuten Insight sẽ trả lời các yêu cầu của bạn như sau, và bạn có thể thực hiện các quyền của mình để lập yêu cầu bằng văn bản và theo cách thức được mô tả trong mục "Truy vấn/Khiếu nại":
  1. Yêu cầu công khai và nhận bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
  2. Thông báo về mục đích của Rakuten Insight khi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn;
  3. Yêu cầu thay đổi, ngừng sử dụng và xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn khi phát hiện dữ liệu không chính xác hoặc bị lạm dụng;
  4. Không chấp thuận quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân; và
  5. bất kỳ yêu cầu nào khác mà pháp luật hiện hành trao cho bạn quyền được thực hiện.
 5. Không kể các điều khoản nêu trên, Rakuten Insight có thể không đáp ứng được các yêu cầu của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân được xử lý theo khoản 2 của mục trước vì dữ liệu đó về sau sẽ không thể được dùng để nhận dạng bạn.
 1. Rakuten Insight sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó sẽ được thu thập và xử lý sau đó.
 2. Cụ thể hơn, Thông tin Cơ bản và bất kỳ Dữ liệu Cá nhân cần thiết nào khác để thực hiện hợp đồng sẽ được lưu giữ trong 10 năm sau khi tài khoản của bạn đã bị đóng. Thời gian lưu giữ Hồ sơ Chi tiết sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Dữ liệu Khảo sát sẽ được duy trì tới khi nào cần thiết cho các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cho Khách hàng của chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ xóa ngay khi có thể.
 3. Dữ liệu Cá nhân của những người đã đăng ký sơ bộ nhưng chưa hoàn thành việc ký kết Thỏa thuận Thành viên sẽ bị xóa trong 6 tháng và Rakuten Insight sẽ ngừng sử dụng tài khoản của thành viên không hoạt động trong 1 năm cho đến khi tài khoản được kích hoạt bằng cách đăng nhập lại vào dịch vụ.
 1. Khi cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, Rakuten Insight có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một số nhà cung cấp bên thứ ba được ủy nhiệm, bao gồm những nhà cung cấp bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống.
 2. Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ luật hiện hành và với sự quản lý và giám sát thích hợp của các bên thứ ba có liên quan.
 3. Đôi khi, các cơ quan tư pháp hoặc pháp lý có thể yêu cầu cấp quyền truy cập hoặc khai báo Dữ liệu Cá nhân về bạn cho các mục đích thực thi pháp luật. Các yêu cầu như vậy thường liên quan đến điều tra hình sự hoặc các tố tụng pháp lý khác. Khi các yêu cầu đó là cần thiết và chính đáng, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu đó theo chính sách nội bộ của chúng tôi và luật hiện hành.
 4. Ngoài ra, trong trường hợp cần ngăn chặn và giảm thiểu hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc để bảo vệ cuộc sống, thân thể hoặc tài sản, Rakuten Insight có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba bao gồm công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của Rakuten Insight trong chừng mực cần thiết.
 5. Rakuten Insight sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích không được nêu trong Chính sách này mà không thông báo cho bạn và thực hiện các bước cần thiết trước theo yêu cầu theo luật hiện hành.
 1. Chúng tôi cam kết xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt và tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi làm như vậy để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép hoặc tiết lộ trái phép Dữ liệu Cá nhân của bạn, để duy trì tính chính xác của thông tin đó và để đảm bảo hủy thông tin đúng cách trong trường hợp cần thiết. Khi thu thập hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa dữ liệu và hạn chế quyền truy cập chỉ cho những người cần thông tin để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ. Chúng tôi tiến hành thẩm định định kỳ cách làm việc của chúng tôi để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ của chúng tôi được thực hiện đúng và vẫn cập nhật.
 2. Vì tính chất toàn cầu trong hoạt động kinh doanh của Rakuten Insight, Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không toàn diện như các luật ở nơi Người dùng cư trú. Khi Rakuten Insight chuyển Dữ liệu Cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp nhằm đảm bảo hoặc yêu cầu các bên thứ ba đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của bạn và bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của luật hiện hành. Các điều khoản hợp đồng bảo vệ dữ liệu thích hợp và Lá chắn Bảo mật được chứng nhận có thể là các biện pháp an toàn phù hợp để hợp pháp hóa việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân quốc tế.
 3. Là một thành viên trong tập đoàn Rakuten, Rakuten Insight bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên toàn thế giới thông qua tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu của Rakuten. Đặc biệt, Rakuten đã triển khai Quy tắc Doanh nghiệp Ràng buộc (Binding Corporate Rules), một tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu được công nhận ở châu Âu. Quy tắc doanh nghiệp ràng buộc ("BCRs") quy định mức độ bảo vệ thích hợp để xử lý dữ liệu toàn cầu bên trong nội bộ chúng tôi. Quy tắc của chúng tôi đã được chấp thuận bởi các Cơ quan Liên minh châu Âu có liên quan và đây cũng là một cam kết mạnh mẽ về việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên toàn thế giới.
  BRC của Rakuten được đăng tại đây: https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html

Trang web của chúng tôi cho các liên kết dịch vụ nhúng hướng đến các trang web khác, đặc biệt khi kết nối với hệ thống khảo sát của Khách hàng để Người dùng trả lời bảng câu hỏi trong đó. Rakuten Insight không chịu trách nhiệm về cách thức bảo mật của các trang web khác. Rakuten Insight khuyến khích Người dùng nhận biết khi nào Người dùng rời khỏi Trang web của Rakuten Insight và đọc các quy định về quyền riêng tư của từng trang web thu thập Dữ liệu Cá nhân. Chính sách này chỉ áp dụng cho các hoạt động xử lý dữ liệu do Rakuten Insight thu thập và kiểm soát.

Để thực hiện các quyền của bạn và gửi bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc các cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. Rakuten Insight và cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu sẽ trả lời bạn hoặc người đại diện của bạn ngay khi có thể.

Rakuten Insight Global, Inc. và cán bộ bảo vệ dữ liệu của công ty

Liên hệ qua mẫu câu hỏi trực tuyến (https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry) hoặc gửi thư đến địa chỉ đã đăng ký của chúng tôi.


Ngoài ra, bạn có thể gửi khiếu nại tới Quản lý phụ trách Bảo mật Toàn cầu của Rakuten hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu theo quy định trong BCR của Rakuten (https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html).

Xin lưu ý rằng Rakuten Insight có thể đưa ra các thay đổi đối với Chính sách này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách này và phiên bản mới nhất và chính xác của Chính sách này sẽ được đăng trên trang này. Vui lòng kiểm tra lại định kì để đảm bảo rằng bạn đã đọc phiên bản mới nhất của Chính sách này. Rakuten Insight sẽ thông báo cho bạn khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào với Chính sách này một cách phù hợp.

Cập nhật Lần cuối: 28/2/2019
Website của chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật sau.
SSL (Giao thức lớp socket bảo mật) là hệ thống mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng bảo mật thông tin cá nhân trên website. Thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được mã hóa và bảo mật bằng khóa điện tử khi truyền tải.
Trang này được xác nhận theo giấy phép xác nhận điện tử của GeoTrust Japan Inc.. Giải pháp này giúp ngăn chặn các bên thứ ba giả mạo website của chúng tôi.
GeoTrust Japan Inc. là cơ quan chứng nhận Internet được chấp nhận tại Nhật cũng như ở nước ngoài.
Chính sách cookie này giải thích những cookie nào được sử dụng trên vn.m.aipsurveys.com (gọi chung là "Trang web"), tại sao chúng được sử dụng và cách bạn có thể kiểm soát cách sử dụng chúng.