Kết quả rút thăm may mắn từ chương trình "Khảo sát về mức độ hài lòng của các thành viên trong năm 2012"

01.05.2013

Chúng tôi gởi đến các bạn lời cám ơn chân thành từ sự ủng hộ của các bạn đối với Khảo sát trực tuyến AIP trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi cám ơn sự tham gia của các bạn trong chương trình "Khảo sát về mức độ hài lòng của các thành viên trong năm 2012".
Trong khảo sát này, những thành viên đã tham gia trả lời bảng câu hỏi
và điền thông tin đầy đủ vào [Trang của tôi] trở thành những người đủ tiêu chuẩn cho chương trình rút thăm ngẫu nhiên cho AOS Epoint

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo người trúng thưởng cho chương trình rút thăm may mắn:

Giải thưởng: AOS 2000 Epoints cho mỗi người chiến thắng

Email Gender
con***@yahoo.com Nữ
tha***@yahoo.com Nữ
ban***@yahoo.com Nữ
loi***@rocketmail.com Nam
kim***@gmail.com Nữ
toa***@gmail.com Nữ
ngu***@gmail.com Nữ
ada***@yahoo.com Nữ
phu***@yahoo.com Nam
di_***@yahoo.com.vn Nam

Xin gửi lời chúc mừng đến những người chiến thắng được nêu tên ở trên!

Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn đối với chương trình khảo sát trực tuyến của AIP.

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP