AIP ONLINE SURVEYS là gì?

15.04.2010

Tập đoàn AIP chuyên phục vụ các tổ chức và đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới, chủ yếu từ Châu Âu, Mỹ, Châu Á bằng cách thực hiện các khảo sát. Vì vậy, hãy đưa ra tiếng nói và ý kiến của bạn để giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.

Sau khi đăng ký trở thành thành viên của AIP ONLINE SURVEYS VIETNAM và trả lời các khảo sát trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ được thưởng dưới hình thức điểm EPoints mà bạn có thể kiểm tra từ TRANG CỦA TÔI (trang dành riêng cho các thành viên). Sau này, bạn có thể đổi điểm EPoints tích lũy được lấy phiếu quà tặng và/ hoặc tiền mặt.

Đăng ký hoàn toàn miễn phí và không giới hạn đối với mọi công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên.

Tham gia ngay để tích lũy điểm EPoints! Hãy tự đăng ký tại đây nếu bạn chưa phải là thành viên.