[Chú ý] Thông báo bảo trì trang chủ AIP dịp cuối năm

23.12.2012

Thân chào thành viên,

Để phục vụ bạn tốt hơn, AIP xin trân trọng thông báo sẽ bảo trì trang chủ của mình theo lịch như sau.

Thời gian bảo trì trang chủ:
Từ: 10 giờ tối, Thứ 2, ngày 31/12/2012
Đến: 12 giờ trưa, Thứ 3, ngày 1/1/2013

Xin lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, bạn sẽ không thể:
- Truy cập trang chủ cũng như đăng nhập vào tài khoản của bạn.
- Tham gia khảo sát. (Chúng tôi sẽ không gửi bản khảo sát nào cho bạn trong khoảng thời gian bảo trì)
- Thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký.
- Đổi điểm.
- Liên lạc với AIP qua mục "Liên hệ" trên trang chủ.

Do đó, nếu bạn có dự định đổi điểm của mình trong tháng này, xin vui lòng thực hiện trước ngày 29/12/2012.
Trang chủ AIP sẽ hoạt động trở lại và bạn có thể đăng nhập bình thường sau khi thời gian bảo trì kể trên kết thúc.

Cũng trong dịp này, chúng tôi cũng sẽ bảo trì mục "Liên hệ" trên trang chủ như sau.

Thời gian bảo trì mục "Liên hệ":
Từ: Thứ 7, ngày 29/12/2012
Đến: Thứ 5, ngày 3/1/2013

Vì vậy, xin lưu ý rằng phản hồi của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn trong khoảng thời gian này sẽ chậm một chút. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất ngay sau khi kết thúc bảo trì.

Chúng tôi xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của bạn.

Khảo sát trực tuyến AIP