Kết quả rút thăm may mắn từ chương trình "Khảo sát về mức độ hài lòng của các thành viên trong năm 2011"

15.02.2012

Chúng tôi gởi đến các bạn lời cám ơn chân thành từ sự ủng hộ của các bạn đối với Khảo sát trực tuyến AIP trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi cám ơn sự tham gia của các bạn trong chương trình "Khảo sát về mức độ hài lòng của các thành viên trong năm 2011".
Trong khảo sát này, những thành viên đã tham gia trả lời bảng câu hỏi
và điền thông tin đầy đủ vào [Trang của tôi] trở thành những người đủ tiêu chuẩn cho chương trình rút thăm ngẫu nhiên cho AOS Epoint

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo người trúng thưởng cho chương trình rút thăm may mắn:

Giải thưởng: AOS 2000 Epoints cho mỗi người chiến thắng

Tên Giới tính Địa chỉ
Chx Txx Hx Phxx Nữ Đà Nẵng
Lxxx Txxx Lxx Huxxx Nữ Hồ Chí Minh
Vxx Txxxx xxx Txx Nữ Hồ Chí Minh
Txx Pxxxx Hoxxx Nam Hồ Chí Minh
Nhxxx Txx Huxxx Nữ Hồ Chí Minh
Mx  Nxxxxx Nữ Hồ Chí Minh
Mx Txx Nxxxxx Nam Hồ Chí Minh
Dưxxx Txx Thxx Nxx Nữ Long An
Thxx Thx Nxxxxx Nữ Hải Phòng
Huxxxx Txx Lxx Hoxxx Nữ Bắc Ninh

 

Xin gửi lời chúc mừng đến những người chiến thắng được nêu tên ở trên!

Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn đối với chương trình khảo sát trực tuyến của AIP.

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP