Lời xin lỗi: Rakuten Insight Survey trang web đã ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 9

08.06.2020

Cảm ơn sự hợp tác của bạn với Rakuten Insight SURVEYS!

Chúng tôi muốn thông báo rằng trang web có một số vấn đề kỹ thuật như sau:

Trang web của chúng tôi bị sập6 tháng 9, 

→ 11:44:57 - 11:59:09 

→ 13:03:27 - 13:13:38 

→  3:19:43 - 3:38:55

 

Vấn đề trên đã được giải quyết.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ cố gắng không lặp lại các vấn đề tương tự.

Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác và hiể
Rakuten Insight Surveys