thông báo: Rakuten Insight Survey trang web sẽ được bảo trì vào ngày 13 tháng 7

13.07.2020

Thân gửi đến các Thành Viên của Rakuten Insight,

Để phục vụ các bạn được tốt hơn, Rakuten Insight sẽ tiến hành bảo trì trang web/ ứng dụng trong thời gian sau đây.

Thời gian bảo trì:
◆Ngày: 13 tháng 7 từ 05:00 ~ 05:30

◆Trong suốt thời gian này, thành viên sẽ thấy tin nhắn báo đang có bảo trì. (Thành viên sẽ không thể đăng nhập. Nếu bạn đang trả lời khảo sát, thì sẽ bị ngắt kết nối.)

Trang web/ ứng dụng sẽ trở lại hoạt động bình thường sau thời gian bảo trì này, và thành viên sẽ có thể đăng nhập như bình thường.  

 

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện có thể gây ra cho quý thành viên và mong sự thông cảm từ các bạn.  

Đội ngũ hỗ trợ Rakuten Insight Surveys.