[LƯU Ý] Bảo trì hệ thống khảo sát vào ngày 23 tháng 5

22.05.2020

Thân gởi các thành viên,

Một hệ thống lưu trữ dữ liệu về các khảo sát của chúng tôi, SurveyMonkey, sẽ được bảo trì trong thời

gian sau:

Từ 23:00 pm đến 07:00 am, Chủ nhật, 24 tháng 5 năm 2020Chúng tôi xin thông báo một số khảo sát sẽ không thực hiện trong suốt quá trình diễn ra bảo trì.

Nếu bạn cố gắng bắt đầu hoặc hoàn thành một khảo sát được thực hiện bởi SurveyMonkey trong quá trình bảo trì, bạn sẽ nhận được thông báo “SurveyMonkey” hiện đang trong giai đoạn bảo trì.Sau thời gian bảo trì, các thành viên có thể trả lời các khảo sát như bình thường.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Cám ơn sự thông cảm của các bạn

Trân trọng, 

Nhóm hỗ trợ Rakuten Insight Surveys