Người chiến thắng cho chiến dịch ngày lễ tình nhân

25.02.2020

Cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia chiến dịch Ngày Valentine của chúng tôi được tổ chức từ ngày 14 tháng 2 đến 18 tháng 2 năm 2020.

 

Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều thành viên đã tích cực tham gia vào cuộc khảo sát # 86704, chúng tôi hy vọng rằng bạn thích nó và sẽ tiếp tục tham gia các cuộc khảo sát khác.

 

Nếu bạn là một trong những người chiến thắng, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi về phần thưởng của bạn vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 và phần thưởng Epoint sẽ được thêm vào tài khoản của bạn sau đó.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn không nhận được phần thưởng Epoint của mình mặc dù được xác nhận là người chiến thắng qua email.

👉https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry

 

Đừng thất vọng nếu bạn không giành chiến thắng lần này - chúng tôi sẽ có nhiều hơn các chiến dịch như thế trong tương lai!

 

Hãy nhớ luôn kiểm tra email của bạn và thực hiện nhiều cuộc khảo sát khác.

 

Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự tiếp tục hỗ trợ của bạn.

 

Rakuten Insight