[Quan trọng] Với những thành viên chưa nhận được email từ chúng tôi

22.08.2019

Thân gửi các thành viên,

Cảm ơn vì sự hỗ trợ và hợp tác của anh/chị.

Gần đây, chúng tôi nhận được một số yêu cầu liên quan đến việc không nhận được mã xác minh trong email đã đăng ký khi đổi điểm

Sau khi điều tra nội bộ, có một khả năng là các thành viên đã đăng ký với một địa chỉ email từ các tên miền sau đây có thể không nhận được email từ Rakuten Insight Surveys:.

live.com.

outlook.com

Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây giống với trường hợp của anh/chị, có khả năng là dịch vụ e-mail của anh/chị đang chặn email mà chúng tôi gửi cho anh/chị:


・Không thể nhận lời mời khảo sát trừ khi anh/chị có thể kiểm tra khảo sát sau khi đăng nhập

・Không thể nhận trả lời yêu cầu của anh/chị trong vòng 24 giờ

・Không thể nhận mã xác minh trong vòng 5 phút khi gửi yêu cầu đổi điểm 


Đối với bất kỳ thành viên đang gặp sự cố này,  anh/chị có thể đăng nhập vào tài khoản của anh/chị và thay đổi địa chỉ e-mail từ một miền phổ biến được biết để làm việc, chẳng hạn như sau:

・gmail.com

・yahoo.com

Nếu anh/chị không thể thay đổi địa chỉ e-mail của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu yêu cầu của chúng tôi, và bao gồm các chi tiết sau đây :

1. Họ và tên

2. Địa chỉ email đã được đăng ký hiện tại

3. Ngày tháng năm sinh đã được đăng ký hiện tại

4. Địa chỉ email mới "Sau khi xác nhận rằng anh/chị là chủ sở hữu của tài khoản, chúng tôi sẽ thay đổi thông tin theo yêu cầu, và gửi cho anh/chị địa chỉ email mới  


Vui lòng cẩn thận không để bất kỳ sai lầm nào xảy ra khi nhập địa chỉ email mới của anh/chị, nếu không anh/chị sẽ không thể đăng nhập và không thể nhận được bất kỳ thông tin liên lạc từ chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mục gửi thắc mắc trong trang web của chúng tôi. 
Cám ơn bạn đã hiểu và tham gia cùng chúng tôi

Rakuten Insight Surveys member support