Vui lòng cập nhật số điện thoại của bạn

01.08.2019

Thân gửi Thành viên,

Do vấn đề về kỹ thuật, một số thành viên đã không thể cập nhật các số điện thoại.

Hiện tại chúng tôi đã cải thiện hệ thống và thanh viên có thể cập nhật số điện thoại từ ngày 5 tháng 8 năm 2019.

 

 

*Bạn có thể điền bất kỳ số sau số 0 đầu tiên. (Vui lòng điền số bắt đầu với số 0 và)

*Số lượng chữ số từ 10 đến 12 chữ số  


Chúng tôi mong bạn có thể dành thời gian để đăng nhập và vào mục [Hồ sơ cá nhân] để cập nhật số điện thoại di động.  

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại [Thắc Mắc] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.  

Xin cám ơn sự ủng hộ của bạnTrang Khảo Sát

Rakuten Insight