Thông báo những người may mắn trúng thưởng trong số các thành viên tham dự khảo sát sự hài lòng.

01.02.2011

Chân thành cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ không ngừng cho KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP.
Chúng tôi trân trọng thông báo những người trúng thưởng từ chương trình khảo sát cuối năm được tổ chức từ ngày 25 tháng 12 năm 2010 đến ngày 05 tháng 01 năm 2011.

Mỗi thành viên dưới đây sẽ nhận được 1 phiếu mua sắm trị giá 50,000 đồng được chuyển bằng đường bưu điện đến địa chỉ đã đăng ký trong khoảng thời gian từ 28 tháng 02 năm 2011.

 
Giải thưởng
TênGiới tính
Địa chỉ

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

Y. T. T. P. Nữ Vĩnh Long

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

A. N. N. Nữ Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. Q. L. Nam Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. N. T. T. Nữ Hồ Chí Minh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. N. H. Nam Cà Mau

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

M. V. Đ. Nam Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

T. N. M. Nam Bắc Ninh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. T. M. Nữ Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. T. K. T. Nữ Hồ Chí Minh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. T. T. Nam Hồ Chí Minh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

A. H. N. Nam Đồng Nai

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. Q. T. Nam Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

D. A. L. Nam Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. K. P. Nam Cần Thơ

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. T. T. T. Nữ Hồ Chí Minh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

P. T. N. Nam Hồ Chí Minh

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

H. T. P. Nữ Cần Thơ

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

M. V. P. Nam Thanh Hoá

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

D. D. N. Nam Hà Nội

Phiếu mua quà trị giá 50,000 đồng

T. T. T. N. Nữ Hồ Chí Minh

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tham dự chương trình này. Chúng tôi hy vọng lại được gặp bạn ở những khảo sát khác trong thời gian tới.