Tiêu đề: [Thông báo] Rakuten Insight Surveys – Cập nhật chính sách

04.03.2019

Gửi đến các thành viên,

 

Chúng tôi xin thông báo rằng một số điều kiện thuộc Chính sách Thành viên, Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie đã được cập nhật từ ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Chúng tôi luôn tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc quản lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã luôn hợp tác và hi vọng bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các khảo sát của chúng tôi trong tương lai.

 

Rakuten Insight Surveys