[Lưu Ý] Hoãn trả lời thắc mắc của thành viên trong dịp lễ Năm Mới vào ng

25.12.2018

Thân gửi các thành viên Rakuen Insight Surveys,

Vui lòng lưu ý việc trả lời thắc mắc của thành viên sẽ trì hoãn trong thời gian sau:

Từ ngày: 29/12/2018
Đến ngày: 3 /1/2019

Tất cả thắc mắc sẽ được trả lời sớm nhất có thể sau ngày 4/1/2019
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào có thể gây ra và cám ơn vì sự thông cảm của bạn.


Rakuten Insight Surveys