Thông báo đóng đường dẫn cũ trên trang Khảo Sát Rakuten Insight

12.10.2018

Thân gửi đến các quý thành viên, 

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ trang khảo sát của chúng tôi.

Vào ngày 31 tháng 10, chúng tôi sẽ đóng đường dẫn cũ của trang Khảo Sát Rakuten Insight.
Nếu hiện tại các bạn có đang truy cập/ lưu trữ đường dẫn cũ bên dưới, vui lòng thay đổi đường dẫn mới từ ngày 1 tháng 11. 

[Đường dẫn cũ] http://vn.aipsurveys.com/
[Đường dẫn mới]  https://vn.m.aipsurveys.com/

Chúng tôi mong chờ sự tham gia & ủng hộ của các bạn đối với trang Khảo Sát Rakuten Insight.
Trang Khảo Sát Rakuten Insight