'[Rakuten Insight Surveys] Thông báo về Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

31.08.2018


Thân gửi các Thành Viên

Xin cám ơn sự tham gia và phản hồi về các khảo sát của chúng tôi.

Nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xin thông báo những thay đổ về Chính Sách Bảo Mật, sẽ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9.

Vui lòng kiểm tra những chính sách mới như sau;

Chính sách Bảo mật [Cập nhật] * Thông tin dưới đây sẽ được thêm vào dưới mục "Tiếp nhận & sử dụng thông tin cá nhân" 5. Rakuten Insight có thể cung cấp các thông tin thuộc tính đã đăng ký đến các công ty đối tác (Các đối tác), việc này đã được ghi nhận trong hợp đồng liên quan đến việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ mục đích sàng lọc & gửi các bản câu hỏi phù hợp. Thông tin cung cấp không bao gồm tên, địa chỉ email, và các thông tin khác mà có thể nhận diện trực tiếp một cá nhân, và cũng không phù hợp với thông tin trên danh sách khách hàng của Các đối tác.
- Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể nhận biết danh tính cá nhân cụ thể của bạn đến các đối tác, như tên, email, hoặc địa chỉ nơi ở
- Thông tin cung cấp cho các đối tác chỉ sẽ được sử dụng để gửi đến bạn các khảo sát phù hợp

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc thắc mắc nào về thông báo này, vui lòng liên hệ chúng tôi
https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry
Rakuten Insight Surveys