Tiêu đề: Vấn đề kỹ thuật đối với người dùng Yahoo! Email đã được giải quyết.

26.07.2018

Thân gửi các thành viên,

Cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của bạn

Lỗi kỹ thuật liên quan đến email nêu dưới đây đã được giải quyết. Các thành viên đăng ký bằng địa chỉ yahoo!email có thể nhận email.

[ Vấn đề ] Rakuten AIP không thể gửi emails đến cho các thành viên đã đăng ký email bằng địa chỉ Yahoo!email (ví dụ : @yahoo.com, @yahoo.co.vn) 
[Thời gian xảy ra vấn đề] Từ thứ Hai , ngày 23 tháng 07

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện do lỗi kỹ thuật này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về vấn đề liên quan ở trên, vui lòng gửi tin nhắn về cho chúng tôi theo đường link bên dưới.
https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry

Cảm ơn lần nữa vì sự hỗ trợ của bạn
AIP ONLINE SURVEYS hỗ trợ thành viên