[Chú ý] Thông báo bảo trì trang chủ AIP

17.07.2018

Thân chào thành viên,

Để phục vụ bạn tốt hơn, AIP xin trân trọng thông báo sẽ bảo trì trang chủ của mình theo lịch như sau.

Thời gian bảo trì trang chủ:

Từ  20:00 giờ,  ngày ngày chủ nhật, 22 tháng bảy 2018

Đến 06:00 giờ, Thứ hai, 23 tháng bảy 2018

Xin lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, bạn sẽ không thể:
- Truy cập trang chủ cũng như đăng nhập vào tài khoản của bạn.
- Tham gia khảo sát. (Chúng tôi sẽ không gửi bản khảo sát nào cho bạn trong khoảng thời gian bảo trì)
- Thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký.
- Đổi điểm.
- Liên lạc với AIP qua mục "Liên hệ" trên trang chủ.

Vì vậy, xin lưu ý rằng phản hồi của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn trong khoảng thời gian này sẽ chậm một chút. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất ngay sau khi kết thúc bảo trì.

Chúng tôi xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của bạn.
Khảo sát trực tuyến AIP