Chúng tôi đang thay đổi tên- Rakuten Insight Surveys

02.07.2018

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ và tiếp tục sử dụng Rakuten AIP Online Surveys của Quý Khách hàng.

Rakuten là công ty mẹ của chúng tôi, với nỗ lực hợp nhất thương hiệu, tên dịch vụ của chúng tôi sẽ thay đổi như sau:

Tên lúc trước: Rakuten AIP Online Surveys
Tên được đổi thành: Rakuten Insight Surveys

Rakuten đã trở thành đối tác chính của Barcelona FC và Golden State Warriors- cả 2 nhà vô địch trong giải đấu tương ứng của họ trong năm qua:
Barcelona FC: https://global.rakuten.com/corp/fcbarcelona/
Golden State Warriors: https://global.rakuten.com/corp/warriors/

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập đường link sau:
Chúng tôi rất mong đợi sự ủng hộ tiếp tục từ Quý Khách hàng.

Trân trọng, Đội ngũ hỗ trợ
Rakuten Insight