Chúng tôi xin lỗi vì lỗi hệ thống trong mục "Hồ sơ chi tiết"

15.06.2018

Xin cám ơn sự hợp tác của bạn với Trang Khảo Sát Trực Tuyết AIP!


Chúng tôi xin thông báo đến bạn chúng tôi đã gặp một vài lỗi kỹ thuật trên trang thành viên như sau.

Cập nhật bởi thành viên trên [Ăn uống + Sức khỏe] không được lưu trữ đúng cách 

Từ 21 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6

 

Lỗi này đã được khắc phục.Vui lòng kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân của bạn nếu cần.

Chúng tôi rất xin lỗi nếu có bất kỳ bất tiện nào gây ra và sẽ cố gắng không để lỗi  tương tự xảy ra nữa.

Cám ơn bạn lần nữa vì đã thông cảm với chúng tôi.

 

TRANG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP