[Lưu Ý Quan Trọng gửi đến Tất Cả Thành Viên] Hai cập nhật quan trọng

21.05.2018

Thân gửi các Thành viên,

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn hỗ trợ AIP Online Surveys.

Để đảm bảo các bạn luôn thoải mái sử dụng AIP Online Surveys, chúng tôi đã có một số cập nhật trên trang đầu của website và trang thành viên của các bạn.

● Trang đầu của website Cảnh báo Cookie và Chính sách Cookie đã được thể hiện. Điều này nhằm đảm bảo các bạn nắm rõ chính sách cookie của chúng tôi, qua đó chúng tôi muốn thể hiện sự minh bạch với các bạn.

● Trang thành viên của các bạn Nút mới "Trang Pháp lý và Bảo mật" đã được thêm vào. Các bạn có thể tìm kiếm những tuyên bố chính sách như Thỏa thuận Thành viên, Chính sách Bảo mật, Chính sách Riêng tư bằng cách nhấn nút này.

Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của các bạn.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ sau: https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry