[AIPOnline Surveys] Cảnh báo về email lừa đảo

09.03.2018

Thân gửi đến các thành viên AOS,

Cám ơn các bạn rất nhiều vì sự hợp tác với AOS!

Gần đây chúng tôi có nhận được các báo cáo về email lừa đảo có tập tin đính kèm giả danh gửi từ Rakuten AIP.

*Hệ thống lừa đảo nhằm đánh cắp các thông tin nhạy cảm là một cách lừa đảo phổ biến trên mạng internet, trong đó thủ phạm tường gửi các email giả danh các trang web lớn chính thống trên mạng internet, từ đó thu thập thông tin cá nhân từ người nhận hoặc để phát tán vi rút máy tính.

Rakuten AIP sẽ sử dụng những địa chỉ email sau đây khi chúng tôi liên lạc đến bạn.
survey-vn@mail.aipsurveys.com
support@vn.aipsurveys.com
*Rakuten AIP sẽ không đính kèm tập tin trong những email chúng tôi gửi bạn.
*Khi chúng tôi cần liên hệ đến bạn thông qua các email khác nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo tên địa chỉ email đó đến bạn trước khi gửi đi.

Hiện tại chưa có báo cáo về thiệt hại gây ra bởi các email lừa đảo này, nhưng nếu bạn những email gửi từ các địa chỉ mà bạn nghi ngờ, vui lòng thông báo đến chúng tôi thông qua trang web sau. https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry


Xin cám ơn bạn đã theo dõi thông tin này.
Hỗ trợ thành viên Trang Khảo Sát Trực Tuyến AIP