[Yêu cầu đối với mọi thành viên] Vui lòng cập nhật "Hồ sơ thông tin chi tiết" của bạn

21.10.2010

Mến chào các Thành viên,

Chúng tôi cám ơn vì sự hỗ trợ không ngừng của bạn.

Sau đây là một số bí quyết nhanh để giúp bạn có thể nhận được nhiều những bản khảo sát!

Chúng tôi yêu cầu bạn cập nhật những "Hồ sơ thông tin cơ bản" một cách định kỳ, và điều này sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội hơn để nhận những bản khảo sát phù hợp

Khi chúng tôi tiến hành lựa chọn những thành viên phù hợp với các bản khảo sát, khả năng được chọn của bạn sẽ cao hơn nếu bạn thường xuyên cập nhật những thông tin cá nhân của bạn.

Để có thể cập nhật phần "Hồ sơ chi tiết", bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn vào phần "Cập nhật/ thay đổi hồ sơ chi tiết của tôi".
Nhấp chuột lần lượt vào 4 phần thông tin để cập nhật chúng.

Bạn vui lòng chú ý rằng phải luôn luôn cập nhật cả 4 phần thông tin như bên dưới:
1. Du lịch
2. Giải trí
3. Dịch vụ tài chính
4. Chế độ ăn và chăm sóc y tế

Chúng tôi rất mong đón nhận sự tham gia tiếp tục của bạn vào Chương Trình Khảo Sát Trực Tuyến AIP.