Kết quả rút thăm may mắn từ Khảo sát về mức độ hài lòng của thành viên năm 2018

09.02.2018

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Khảo sát trực tuyến AIP trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn các bạn đã tham gia trả lời khảo sát "Khảo sát về mức độ hài lòng của thành viên".
Các bạn nào đã trả lời khảo sát này trong tháng 1 đều có đủ điều kiện được tham gia rút thăm may mắn để nhận lấy điểm thưởng.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo người trúng thưởng cho chương trình rút thăm may mắn lần này như sau.
Giải thưởng: 2000 điểm EPoints cho mỗi cá nhân

Email Giới tính
huyn***@gmail.com Nữ
tidi***@yahoo.com Nữ
nbac***@gmail.com Nam
be_h***@yahoo.com Nữ
nguy***@yahoo.com.vn Nữ
gian***@yahoo.com Nữ
long***@gmail.com Nam
Huyn***@gmail.com Nam
nguy***@gmail.com Nam
nguy***@gmail.com NữXin chúc mừng các bạn có tên trên đây!

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho Khảo sát trực tuyến AIP.

Khảo sát trực tuyến AIP