[Lưu Ý] Hoãn trả lời thắc mắc của thành viên trong dịp lễ Năm Mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2018

28.12.2017

Thân gửi các thành viên AIP,

 Vui lòng lưu ý việc trả lời thắc mắc của thành viên sẽ trì hoãn trong thời gian sau:

 Từ ngày: 30/12/2017

Đến ngày: 1 /1/2018

 Tất cả thắc mắc sẽ được trả lời sớm nhất có thể sau ngày 1/1/2018

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào có thể gây ra và cám ơn vì sự thông cảm của bạn.

 

Trang Khảo Sát Trực Tuyến AIP