Thông báo quan trọng - Dừng việc đổi phiếu mua hàng của Big C và thay bằng phiếu mua hàng tại Co.opmart!

25.10.2017

Thân gửi các Thành Viên,


Do một vài tình huống khó khăn, chúng tôi sẽ phải tạm dừng đổi phiếu mua hàng Big C. Tuy nhiên, chúng tôi hân hạnh thông báo Co.opmart sẽ là đơn vị thay thế để bạn tiếp tục chuyển đổi điểm sang phiếu mua hàng.


Lưu ý về thời gian thay đổi* Bạn có thể tiếp tục đổi phiếu mua hàng Big C cho đến 31 tháng 10 năm 2017* Bạn có thể bắt đầu và chuyển sang đổi phiếu tại Co.opmart, từ 1 tháng 11 năm 2017 trở đi


Vui lòng xem thêm chi tiết tại https://vn.m.aipsurveys.com/s/redemption/exchange 


Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất tiện gì xảy ra cho bạn trong vệc chuyển đổi này và cám ơn vì sự hỗ trợ và thông cảm của bạn.

Đội Ngũ AIP