Chúng tôi có một cái tên mới! - Khảo Sát Trực Tuyến Rakuten AIP

01.07.2017

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ và sử dụng AIP.

Rakuten là công ty mẹ của chúng tôi và sau khi nỗ lực hợp nhất, tên dịch vụ của chúng tôi sẽ được thay đổi như sau:

Tên trước đây: Khảo Sát Trực Tuyến AIP
Tên mới: Khảo Sát Trực Tuyến Rakuten AIP

Để biết thêm thông tin về việc Rakuten trở thành đối tác chính của FC Barcelona -

https://global.rakuten.com/corp/innovation/rnn/2016/1122_1/

Để biết thêm thông tin về Rakuten, vui lòng kiểm tra ở đây

Chúng tôi rất mong bạn tiếp tục ủng hộ AIP.

Trân trọng,
Nhóm hỗ trợ thành viên Khảo sát Trực tuyến AIP