[Chú ý] Thông báo bảo trì trang chủ AIP dịp cuối năm

03.04.2017

Thân chào thành viên,

Để phục vụ bạn tốt hơn, AIP xin trân trọng thông báo sẽ bảo trì trang chủ của mình theo lịch như sau.
Thời gian bảo trì trang chủ:

Từ  02:00 giờ, ngày thứ năm, 10/4/2017
Đến 03:00 giờ, ngày chủ nhật, 10/4/2017 

Xin lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, bạn sẽ không thể:
- Truy cập trang chủ cũng như đăng nhập vào tài khoản của bạn.
- Tham gia khảo sát. (Chúng tôi sẽ không gửi bản khảo sát nào cho bạn trong khoảng thời gian bảo trì)
- Thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký.
- Đổi điểm.
- Liên lạc với AIP qua mục "Liên hệ" trên trang chủ.

Do đó, nếu bạn có dự định đổi điểm của mình trong tháng này, xin vui lòng thực hiện trước ngày 26/03/2017
Vì vậy, xin lưu ý rằng phản hồi của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn trong khoảng thời gian này sẽ chậm một chút. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất ngay sau khi kết thúc bảo trì.

Chúng tôi xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của bạn.
Khảo sát trực tuyến AIP