Sự cố của website đã được khắc phục

04.10.2016

Thân chào thành viên,


Vì lý do kỹ thuật, trong khoảng thời gian từ 23h30 ngày 04/10/2016 đến 10:18 - 17:00 ngày 04/10/2016 website của chúng tôi bị chậm hơn so với bình thường. Một số thành viên có thể đã nhận thấy sự mất ổn định này.

Chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục sự cố và xin thông báo là hiện tại website đã hoạt động trở lại một cách bình thường.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi nếu sự cố có gây ra ảnh hưởng gì đối với thành viên. 

Xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của các bạn.