[Thông báo quan trọng cho tất cả thành viên] Vui lòng sử dụng trang web Khảo Sát trực tuyến AIP mới

24.02.2016

Thân chào thành viên,

Như bạn đã biết phiên bản mới của trang web Khảo sát trực tuyến AIP đẵ có sẵn kể từ năm 2014.
Trang khảo sát trực tuyến AIP mới là ứng dụng điện thoại di động thân thiện và màn hình sẽ tự động thích ứng với kích thước màn hình của thiết bị mà bạn truy cập như: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng vv ...

Tài khoản của bạn vẫn được giữ nguyên, với đầy đủ điểm EPoints, thông tin hồ sơ và hồ sơ khảo sát của bạn.Đơn giản chỉ cần sử dụng các thông tin đăng nhập thông thường của bạn để truy cập vào tài khoản của bạn. (Bạn không cần phải đăng ký lại)

Vui lòng sử dụng và lưu lại trang Khảo sát trực tuyến AIP mới:

Trang khảo sát trực tuyến AIP mới:
https://vn.m.aipsurveys.com

Như hầu hết các thành viên của chúng tôi đã sử dụng trang web khảo sát trực tuyến mới AIP, trang web cũ sẽ bị đóng vào ngày 29 Tháng Hai, năm 2016.

Nếu bạn cố gắng truy cập vào trang web cũ sau khi nó bị đóng, bạn sẽ được tự động chuyển đến trang web Khảo sát trực tuyến mới AIP, chỉ cần sử dụng cách đăng nhập thông thường để truy cập tài khoản của bạn.

Nếu có bất kỳ câu hỏi về trang web mới, xin vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ thành viên Khảo sát trực tuyến AIP thông qua đường link phía dưới
https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry

Chúng tôi mong được tiếp tục nhận sự hỗ từ bạn cho Khảo sát trực tuyến AIP.

Nhóm hỗ trợ thành viên khảo sát trực tuyến AIP