[Chú ý] Bảo trì trang web khảo sát trực tuyến AIP ngày 26/10/2015

21.10.2015

Kính gửi các thành viên AIP,

Để phục vụ các thành viên của chúng tôi tốt hơn, AIP sẽ tiến hành bảo trì website trong thời gian dưới đây trên trang Khảo sát trực tuyến  AIP mới (https://vn.m.aipsurveys.com/).

Thời gian bảo trì trang web:

Thứ hai ngày 20 Tháng Mười năm 2015, 2:00-05:00 (Vietnamese Time)

Xin được thông báo rằng các thành viên sẽ KHÔNG thể làm những hoạt động sau đây trong suốt thời gian bảo trì này.

-Truy cập vào trang web hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn

-Tham gia khảo khát trực tuyến. (Sẽ không có khảo sát nào tồn tại trong thời gian bảo trì)

-Cập nhật hồ sơ của bạn.

-Liên lạc với AIP qua hệ thống giải đáp thắc mắc trực tuyến trên website

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này và mong các bạn thông cảm cho chúng tôi

Nhóm hỗ trợ thành viên khảo sát trực tuyến AIP