Thông báo về việc cập nhật địa chỉ nhận quà

16.09.2015

Thông báo về việc cập nhật địa chỉ nhận quà

Thân chào thành viên,

Trong quá trình chuyển quà, chúng tôi nhận được thông báo là địa chỉ nhận quà của bạn đã sai hoặc không rõ. Xin bạn vui lòng đăng nhập vào trang web của AIP và cập nhật lại địa chỉ với thông tin chi tiết hơn để chúng tôi có thể gửi quà đến bạn.

 

 

hoan***@gmail.com

meom***@gmail.com

nguy***@gmail.com

motc***@gmail.com

tomy***@yahoo.com.vn

danh***@gmail.com

nthu***@gmail.com

than***@gmail.com

tanh***@gmail.com

t-le***@sw.co.kr

sale***@gmail.com

bach***@gmail.com

hail***@gmail.com

stev***@yahoo.com.vn

nguy***@yahoo.com.vn

phan***@gmail.com

buik***@gmail.com

thuy***@yahoo.com.vn

 

Mong sớm nhận được sự hợp tác của bạn!

Trân trọng cảm ơn.

 

Ngày 15 tháng 9