Kết quả rút thăm may mắn từ Khảo sát về mức độ hài lòng của thành viên năm 2015

28.02.2015

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Khảo sát trực tuyến AIP trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn các bạn đã tham gia trả lời khảo sát "Khảo sát về mức độ hài lòng của thành viên".
Các bạn nào đã trả lời khảo sát này trong tháng 1 đều có đủ điều kiện được tham gia rút thăm may mắn để nhận lấy điểm thưởng.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo người trúng thưởng cho chương trình rút thăm may mắn lần này như sau.
Giải thưởng: 2000 điểm EPoints cho mỗi cá nhân

Email Giới tính
anht***@gmail.com Nam
pota***@gmail.com Nam
myha***@gmail.com Nữ
alo_***@yahoo.com Nữ
truo***@gmail.com Nữ
doan***@gmail.com Nữ
judy***@yahoo.com Nữ
nbac***@gmail.com Nam
niem***@gmail.com Nam
dach***@gmail.com Nam


Xin chúc mừng các bạn có tên trên đây!

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho Khảo sát trực tuyến AIP.

Khảo sát trực tuyến AIP