Mục "Giới thiệu bạn bè" hiện đang đóng vì lý do bảo trì hệ thống

01.07.2014

Chào các thành viên,

Cám ơn các bạn đã liên tục cộng tác với chúng tôi!

Thông báo: Chương trình "Giới thiệu bạn bè" đang trong thời gian bảo trì hệ thống. Ngay khi việc bảo trì hoàn thành, chúng tôi sẽ gởi thông báo đến các bạn biết.

Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Thân chào các bạn,

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP