Tính năng Cập nhật Hồ sơ cá nhân và trang Đăng ký đã có trên trang web mới!

30.06.2014

Thân chào các thành viên,
Xin cảm ơn các bạn đã liên tục ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi hy vọng các bạn thích thú khi trải nghiệm cảm giác trên giao diện mới của chúng tôi.
Hôm nay chúng tôi rất vui thông báo các tính năng mới vừa được thêm vào giao diện mới như sau.

-Thành viên từ giờ có thể chỉnh sửa Hồ sơ cá nhân từ giao diện này.
-Trang "Đăng ký thành viên mới" đã được thiết kế lại hoàn toàn cho giao diện mới. 

Trang KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP mới:
https://vn.m.aipsurveys.com

Xin lưu ý rằng giao diện cũ vẫn tiếp tục có thể truy cập được trong một thời gian.
Đối với các tính năng khác như Đổi điểm, v.v.. vui lòng quay lại trang web cũ để thực hiện.
http://vn.aipsurveys.com

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo một khi các tính năng khác cũng được kích hoạt trên trang web mới.

Trong thời gian cả 2 trang cùng tồn tại song song, chúng tôi khuyến khích các bạn dùng thử trang mới!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về trang web mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hệ thống giải đáp thắc mắc theo đường link dưới đây.
https://vn.m.aipsurveys.com/inquiry

Trân trọng,

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP