Liên hệ

Bạn có thể gửi email đến Hệ thống giải đáp thắc mắc của AIP ONLINE SURVEYS VIETNAM tại đây.
Sau khi hoàn tất mọi thông tin cần thiết bên dưới, hãy chọn "Gửi".
Trước khi gửi thắc mắc cho chúng tôi, hãy kiểm tra mục Câu hỏi thường gặp hoặc "Về EPoints".
Các vấn đề thường gặp nhất cùng các giải pháp được liệt kê ở đây.
[*] là các mục bắt buộc.

Về thắc mắc của bạn

  • Khi thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề kỹ thuật, hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt.
  • Xin lưu ý rằng có thể mất một thời gian để chúng tôi phúc đáp thắc mắc của bạn.
  • Mỗi khi nhận được thư trả lời từ nhân viên của AIP cho các thắc mắc của bạn, vui lòng đừng hồi âm (reply) trực tiếp vào địa chỉ của chúng tôi vì chúng tôi sẽ không nhận được. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để liên lạc lại với chúng tôi.

Khi thắc mắc của bạn là về khảo sát, hãy cung cấp Tiêu đề khảo sát và Số khảo sát.