Đăng ký sơ bộ dành cho thành viên mới

Thành viên AIP ONLINE SURVEYS là thành viên cộng tác qua các khảo sát được tiến hành bởi Tập đoàn AIP (dưới đây được gọi là AIP).

 • Đăng ký miễn phí.
 • Khi đăng ký, bạn phải chấp nhận "Thỏa thuận thành viên".
 • Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp một "TRANG CỦA TÔI" (chỉ dành riêng cho các thành viên).
 • "Thư mời" tham gia khảo sát sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.
 • Điểm EPoints sẽ được cộng thêm sau khi bạn hoàn tất khảo sát.
 • Bạn có thể đổi điểm EPoints tích lũy lấy phiếu quà tặng và hoặc tiền mặt . Xem "Về EPoints" để biết chi tiết.
 • Việc đăng ký áp dụng cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên (tính theo ngày sinh của người đăng ký).
 • Mọi cá nhân đang cộng tác với công ty tiếp thị hoặc đơn vị quảng cáo xin vui lòng không đăng ký.
 • Việc đăng ký bị giới hạn đối với mỗi cá nhân. Mỗi người chỉ được đăng ký một lần duy nhất.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gọi điện cho bạn để xác nhận danh tính sau khi đăng ký.

 • AIP sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin cá nhân mà các thành viên đăng ký cung cấp cho chúng tôi và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của thành viên.
 • Mục đích khảo sát của chúng tôi là để phục vụ các công ty và tiếp thị truyền thông. Vì các kết quả khảo sát thu thập được xử lý thống kê nên chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin này để nhận dạng bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Tên công ty

Tập đoàn AIP

Mục đích

Bộ phận Nghiên cứu Tiếp thị của AIP tham gia thực hiện việc nghiên cứu thị trường; tập trung nghiên cứu ý thức tiêu dùng, những tình huống liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm nhằm thu thập và cung cấp thông tin này cho các công ty cũng như các tổ chức khác sau khi đã xử lý bằng các nghiệp vụ thống kê.

Cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

AIP sẽ quản lý thích hợp thông tin cá nhân thu thập được và sẽ không cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của cá nhân liên quan ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Theo quy định của pháp luật
 2. Cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bất cứ một cá nhân nào và khi khó có được sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 3. Đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy việc nuôi dưỡng trẻ em lành mạnh và khi khó có được sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 4. Cần thiết phải phối hợp vào công việc do các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương hoặc những người ủy quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và việc thực hiện công việc liên quan này có thể bị cản trở vì phải có sự đồng ý của cá nhân liên quan.
Cung cấp thông tin cá nhân

AIP sẽ quản lý thích hợp thông tin cá nhân thu thập được và sẽ không cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của cá nhân liên quan.

Các yêu cầu liên quan đến việc tiết lộ thông tin chung

Hãy sử dụng thông tin liên hệ dưới đây để gửi các yêu cầu, khiếu nại hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.Để sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký, hãy truy cập mục "Cập nhật hồ sơ của tôi" trên "TRANG CỦA TÔI" của bạn.

Personal Information Protection Manager, AIP Corporation
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
Đăng ký và tham gia khảo sát, kết quả cho người không tham gia hoặc dữ liệu chưa hoàn tất

Tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện; việc đăng ký thành viên và tham gia khảo sát có thể bị từ chối hoặc tạm dừng bất cứ lúc nào.Tuy nhiên, chúng tôi có thể không thưởng điểm hoặc các giải thưởng rút thăm dành cho mỗi khảo sát.

Sử dụng cookies

AIP sử dụng cookie để giảm bớt gánh nặng cho các thành viên liên tục giải đáp cùng một câu hỏi và kiểm tra tình trạng hợp lệ của các giải đáp từ phía người tham gia khảo sát.


 1. Hãy đảm bảo bạn đã đọc "Thỏa thuận thành viên" trước khi đăng ký.
  Nếu bạn có thể chấp nhận và đồng ý, hãy tiếp tục với quy trình Đăng ký sơ bộ.
 2. Điền thông tin cần thiết cho Đăng ký sơ bộ.
 3. Sau khi Đăng ký sơ bộ hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.
 4. Nhấn vào URL hiển thị trong email và tiếp tục với quy trình Đăng ký toàn bộ.
 5. Đăng ký toàn bộ sẽ hoàn tất sau khi bạn điền xong tất cả các thông tin.

Xác nhận 'Thỏa thuận thành viên'

Hãy đảm bảo bạn đã đọc Thỏa thuận thành viên trước khi đăng ký.

Nếu bạn đồng ý với "Thỏa thuận thành viên", hãy chọn "Đồng ý" và chuyển sang Bước 2.