Đăng ký sơ bộ dành cho thành viên mới

  • Việc đăng ký áp dụng cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên (tính theo ngày sinh của người đăng ký).
  • Mọi cá nhân đang cộng tác với công ty tiếp thị hoặc đơn vị quảng cáo xin vui lòng không đăng ký.
  • Việc đăng ký bị giới hạn đối với mỗi cá nhân. Mỗi người chỉ được đăng ký một lần duy nhất.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gọi điện cho bạn để xác nhận danh tính sau khi đăng ký.


  1. Hãy đảm bảo bạn đã đọc "Thỏa thuận thành viên" trước khi đăng ký.
    Nếu bạn có thể chấp nhận và đồng ý, hãy tiếp tục với quy trình Đăng ký sơ bộ.
  2. Điền thông tin cần thiết cho Đăng ký sơ bộ.
  3. Sau khi Đăng ký sơ bộ hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.
  4. Nhấn vào URL hiển thị trong email và tiếp tục với quy trình Đăng ký toàn bộ.
  5. Đăng ký toàn bộ sẽ hoàn tất sau khi bạn điền xong tất cả các thông tin.