Về AOS

Tham gia cùng AIP ONLINE SURVEYS

Tập đoàn AIP (dưới đây được gọi là AIP) phục vụ các tổ chức và đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới, chủ yếu từ Châu Âu, Mỹ và Châu Á.

Ý kiến của bạn sẽ được công bố và thu thập lại nhằm cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.

Về khảo sát của chúng tôi

Sau khi đăng ký làm thành viên của AIP và trả lời các khảo sát trực tuyến của chúng tôi từ "TRANG CỦA TÔI", bạn sẽ được thưởng điểm EPoints. Sau này, bạn có thể đổi điểm EPoints tích lũy lấy phiếu quà tặng và/ hoặc tiền mặt.

Đăng ký hoàn toàn miễn phí và không giới hạn đối với mọi công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên.* Về thông tin cá nhân của bạn
AIP tuân thủ việc kiểm soát nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã đăng ký do các thành viên của chúng tôi cung cấp, và sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý. Nhấn chuột vào đây để biết thông tin.